Harkov Karazin Üniversitesi

Harkov Karazin Üniversitesi Ukrayna doğu Avrupa’da tarih boyunca eğitim alanında yapılan reformların ve başarıların beşiği olmuştur.

Harkov Karazin Üniversitesi Ukrayna doğu Avrupa’da tarih boyunca eğitim alanında yapılan reformların ve başarıların beşiği olmuştur. Dünya üniversiteleri sıralamasında üst sırlarda yer alan birçok Ukrayna üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler içinde Harkov Karazin Üniversitesi ismini daha da yukarı taşımış ve Ukrayna üniversiteleri içinde ilk beşe dünya üniversiteleri içinde ise ilk bin üniversite içine girmiştir.

1804 yılında kurulan üniversite 2 yüzyılı aşkın süredir kesintisiz eğitim vermektedir.1956 yılından bu yana dünya genelinden öğrenci kabul eden bu köklü eğitim kurumu her yıl sayısız öğrenciyi çatısı altına almaktadır ve bir o kadar da öğrenciyi başarı ile mezun ederek iş hayatına kazandırmaktadır. 

Eğitim, meyvenin kendisi değil, meyve ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Aristoteles)

Harkov Karazin Üniversitesi Tercih Sebepleri

 Harkov Karazin üniversitesini bu kadar genç beyin tercih ediyorsa bu tesadüf olamaz! bunun nedenleri sıralanacak olursa;

  • Harkov Karazin Üniversitesi’nde dünya standartlarında eğitim veriliyor olması en önemli tercih sebebidir. Öğrenci dünya genelinde kabul görmüş, modern teknolojiye uyumlu ve geliştirilebilir eğitim programları ile eğitim almaktadır.
  • Harkov Karazin Üniversitesi avantajlarından birisi de Europass mavi diplomadır. Bologna sürecinin kriterlerinden birisi olan mavi diploma, üye ülkelerde geçerli sayılmaktadır. Buna göre öğrenci Bologna anlaşmasına bağlı ülke üniversitelerinden mezun olduğunda üye ülkelerden hangisinde dilerse iş hayatına başlayabilmektedir. Aynı şekilde Türkiye YÖK Kurumu da Europass mavi diplomayı tanımakta ve uygulanacak bir denklik sınavının sonucuna göre diploma kabul edilmektedir.
  • Harkov Karazin Üniversitesi Bologna anlaşması kapsamındaki üniversiteler arasında yer almaktadır. Bologna anlaşmasının temelleri 1998 yılında İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından kurulmuş ve zaman içinde genişleyerek günümüzde 47 ülkenin üye olduğu eğitim topluluğu haline gelmiştir. Anlaşmanın amacı kolay anlaşılır ve birbiri ile karşılaştırılmaya uygun diploma ve derece uygulaması, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemlerinin korunması ve yaygınlaştırılması, öğrencilerin hareket imkânının genişletilmesi, yaşam boyu öğrenimin aktif hale getirilmesi ve Avrupa yükseköğretim alanının cazip hale getirilmesi olarak ifade edilebilir.
  • Lizbon anlaşması gereğince Harkov Karazin Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencinin diploması ve derecesi diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli sayılmakta, öğrenci aldığı derece ile başka bir ülke üzerinde iş ya da eğitim hayatına devam edebilmektedir. Bu sayede öğrenci hayatına yön vermek için başka bir üniversiteye geçiş yapabildiği gibi ders notları da seçeceği üniversite tarafından tanınmaktadır.
  • Harkov Karazin Üniversitesi’nin tercih sebeplerinden bir diğeri de üniversiteye kabul aşamasında taban puan uygulamasından muaf tutulmasıdır. Öğrenci herhangi bir düz lise ya da meslek lisesinden mezun olduğunda sahip olacağı diploma ile Harkov Karazin Üniversitesi’ne başvuru yapabilmektedir. Sınav kaygısı yaşamayan öğrenci ruh sağlığı yerinde, daha özgüven sahibi olarak modern bir eğitim sistemine dâhil olabilmektedir.
  • Harkov Karazin Üniversitesi’nin tercih edilmesinde diğer bir etken ise yıllık eğitim harç bedelleridir. Dünya standartlarında modern ve geliştirilebilir eğitim programları için yıllık eğitim harç bedeli 3500 Dolar ile 4000 Dolar arasında değişmektedir. 

Harkov Karazin Üniversitesi Öğrenci Yaşam Giderleri

  Harkov Karazin Üniversitesi günümüz koşullarına uyumlu modern eğitim hakkı sunmaktadır. Ancak yurtdışında üniversite eğitimi almayı hayal eden birçok genç maliyetlerin yüksek olacağı endişesi ile boş yere bu kadar donanımlı eğitim olanağına mesafeli bakmaktadır. Oysaki Harkov Karazin Üniversitesi’nde eğitim almak öğrenciye gelecek vaat eden bir eğitim sistemini oldukça ekonomik koşullarda sunmaktadır.

Harkov Karazin Üniversitesi’nin yıllık eğitim harç bedelleri oldukça makul düzeydedir. Diğer taraftan Ukrayna genel olarak ucuz yaşam koşullarına sahiptir.  Yakın zamanda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yaşadığı buhranlı günler ve devrimlerin sıkıntısından kurtulmaya çalışan Ukrayna, toparlanma sürecindedir. Buna bağlı olarak halkın alım gücü düşüktür ve buna göre fiyatlandırmalar yapılmaktadır. Yeme içme giderleri Türkiye’ye nazaran oldukça düşük olan Ukrayna’da ulaşım, konaklama gibi giderlerde çok ucuzdur.

Öğrencilerin bir kısmı konaklama sorununu yurtlar ile çözmeye çalışırken, maliyetlerin başa baş gelmesinden dolayı büyük bir kısmı ev kiralamakta ve böylece hem daha sakin hem de daha konforlu konaklama gerçekleştirmektedir. Ayrıca sosyal yaşamda oldukça ucuz olan Ukrayna’da öğrenci çok küçük bir bütçe ile aktif ve kaliteli bir eğitim süreci geçirebilmektedir. 

Harkov Karazin Üniversitesi Bölümleri

   Harkov Karazin Üniversitesi gerek sayısal gerek sözel bölümlerde nitelikli ve modern eğitim sürecinden geçmiş öğrenciler yetiştirmektedir. Üniversite bölümlerinden bazıları;

Rusça – İngilizce hazırlık bölümü

Tıp fakültesi

Sosyal bilimler fakültesi

Fen bilimleri fakültesi

Mühendislik fakültesi

Yüksek lisans bölümleri

Doktora bölümleridir. Bu bölümlerin altında yer alan dallarda öğrenciler eğitim alabilmekte, istedikleri takdirde aldığı eğitimi taçlandırmak için yüksek lisans ve doktora bölümlerine de yine bu köklü eğitim kurumunda devam edebilmektedir. 

Harkov Karazin Üniversitesi Hazırlık Bölümü

Harkov Karazin Üniversitesi’nde hazırlık bölümünde Rusça ve İngilizce eğitim verilmektedir. Öğrencinin hazırlık sonrasında eğitim almak için hangi dili tercih ediyorsa o dilin hazırlık eğitimi sayesinde ve iki ayrı dönemde verilen hazırlık eğitimi neticesinde öğrenci eğitimin aldığı dile vakıf olabilmekte ve yükseköğretim için hazır hale gelmektedir.

Rusça eğitim verilen Harkov Karazin Üniversitesi 1956 yılından bu yana ülke dışından öğrenci kabul etmekte ve her gelen öğrenci ihtiyaç duyulması durumunda hazırlık eğitimine tabi tutularak verimli eğitim alabilmesinin yolu açılmaktadır. Ayrıca hazırlık sınıflarında verilen eğitimin teknoloji ortamında sunuluyor olması, öğrencinin eğitimini en verimli biçimde tamamlamasında etkili rol oynamaktadır. 

Harkov Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi

   Sosyal bilimlere ilgi duyan, toplum üzerinde araştırmalar konusunda üniversite eğitimi almak için tercih edilebilecek en nitelikli eğitim kurumu olarak gösterilen Harkov Karazin Üniversitesi her yıl sayısız öğrenciye eğitim hakkı sunmakta ve bir o kadar öğrenci de başarı ile bu okuldan mezun olarak iş hayatına atılmaktadır. Uygulanan eğitim programlarının başarısı dünya genelinde kabul gören üniversite çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmekte, modern ve teknolojiye uyumlu eğitim sistemleri uygulanmaktadır.

Harkov Karazin Üniversitesi Tıp Bölümü

Hayallerinizdeki meslek tıp alanı ise, bu alanda isim yapmak ve başarıya ulaşmak istiyorsanız, Harkov Karazin Üniversitesi tıp fakültesi size modern ve dünya standartlarında eğitim olanağı sunmaktadır. Yüzyıllar boyu eğitim alanında hizmet veren kurumda tıp alanında yenilikler gerçekleşmekte, tüm dünya tarafından ilgi ile takip edilen bu üniversitede geleceğin tıp adamları yetişmektedir. Harkov Karazin Üniversitesi’nin geniş imkânları sayesinde öğrenci tıp alanında birçok yeniliği yerinde tecrübe etmekte, böylece bilgisini kâğıt üzerinde bırakmamaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan sağlık kurumları ve anlaşmalı olduğu diğer sağlık kurumları sayesinde öğrencinin uygulama alanında eğitim alması hedeflenmekte ve bu amaç başarıya ulaşmaktadır. Avrupa ve dünyanın birçok tıp adamına eğitim olanağı sunan Harkov Karazin Üniversitesi seçkin, ayrıcalıklı ve modern eğitim sistemlerinin beşiği olarak tanınmaktadır.

Harkov Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi

Fen bilimleri sizin de tutkunuz ise ve bu alanda üniversite eğitim almak istiyorsanız hayallerinizin sınırlarını biraz daha genişletin ve Harkov Karazin Üniversitesi fen bilimleri fakültesinde eğitim imkânını değerlendirin. Yüzyıllardır hizmet verdiği topraklara bilimsel yenilikleri taşıyan, öğrencisine deneyerek öğrenme imkânı sunan, dünya genelinde gerçekleşen tüm gelişmeleri kısa süre içinde uygulamaya koyan Harkov Karazin Üniversitesi her öğrencinin hayalini kurduğu modern ve uygulanabilir eğitim programlarına sahiptir.

Günümüzün koşullarına uyumlu, ihtiyacı karşılayabilecek ve geliştirilebilme özelliğine sahip eğitim programlarından yararlanan öğrenci için bilimsel gelişmeler yakından takip edilmekte, birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapılarak öğrencilerin bu tür bilgilere ulaşabilmesinin önü açılmaktadır. Harkov Karazin Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında aldığı yerin hakkını fazlası ile vermekte, modern ve teknolojiye uyumlu eğitim programlarını sistemine dâhil ederek fen bilimleri gibi araştırma ve incelemeye yönelik bir dalda başarılara imza atmaktadır. Bunu neticesinde öğrenci dünya standartlarında eğitim hakkı kazanmakta ve bu hak sayesinde geleceğin bilim adamları arasında yer alma olasılığını yükseltmektedir. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!